Buenos Aires: co potřebujete a chcete znát, než se vypravíte objevovat tepající argentinskou metropoli

Když španělští dobyvatelé v 16. století připluli k ústí řeky La Plata a založili tu přirozeně chráněný přístav, pojmenovali ho na počest patronky námořníků, Panny Marie příznivého větru, Nuestra Señora de Buen Aire. Obyvatelé argentinské metropole se dodnes hrdě nazývají porteños – lidé z přístavu. Jaké je ale město dnes a co nabídne cestovatelům?